• drsekar2000@yahoo.com
  • +91 - 9841431560, +91 - 9791054567, 044-26371560

Mail us

Address

Annai Thangam Charitable Trust
Annai Thangam Anbu illam(old age home)
Plot No.6,45th Street, 'D' Sector,
Sivasakthi Nagar,
R.C.C.Post Annanur, Chennai - 600109
Near Ramar kovil

Mobile: +91 - 9791054567,+91 - 9841431560,
Phone: 044-26371560
Email:drsekar2000@yahoo.com